Mercetaspis halli

Synonyms - scientific names
Lepidosaphes (Coccomytilus) halli n. sp.Green, 1923: 63
Lepidosaphes (Coccomytilus) zlocistii n. sp. Bodenheimer, 1924: 54
Lepidosaphes halli: Koronéos, 1934: 78, 81, 83
Coccomytilus halli: Archangelskaya, 1937: 76, 77
Nilotaspis halli: Ferris, 1941: SIII-301
Mercetaspis halli: Danzig, 1993: 291

Synonyms - common names
Hall scale [English]

Bayer code
NILOHA

Similar species (not synonyms)

%LABEL% (%SOURCE%)